ArtByLilijana - Bag kunstneren - Behind the Artist

Om ArtByLilijana - bag kunstneren:

Lilijana Laursen, 19 år, ung kvinde. Født i Odense i en dansk-russisk familie.

Gennem sin opvækst har Lilijana altid udtrykket sig gennem kunsten. Først som danser hos CityBallet (2003-2009), dernæst som manuskriptforfatter i et skoleskuespil "Den Store Drøm" (2011), samt som filminstruktør hos Station Next med kortfilmen "I Virkeligheden" (2014).

Dog har forkærligheden for papir og blyant altid fået hendes hjerte til at banke, hvor det for alvor tog fart i 2015, da hun begyndte på gymnasie. Gennem teenageårenes intriger og forelskelser, samt indre kampe om sit eget selvbillede, har Lilijana altid malet hendes følelser ud. Både for at huske - men også for at heale. Det er denne passion der er blevet til ArtByLilijana.

ArtByLilijanas stil er en blanding af den ekspressionistiske og symbolistiske stil, såvel som den kubistiske, og kendetegnes ved hendes hårde og skitseagtige linjer, afspejlende hendes ubeslutsomme og følsomme sind, samt eksplosion af farver, der udtrykker den indre passion og længsel. Motiverne varierer fra flora og fauna til russisk arkitektur og menneskeskikkelser, og kan alle ses som en slags livs- og humørdagbog, især gennem hendes adskillelige selvportrætter.

Alle malerier er fra det virkelige liv, set gennem øjnene af Lilijana – ArtByLilijana.

God fornøjelse !

 

(2018)

About ArtByLilijana - behind the artist:

Lilijana Laursen, 19 years old, young woman. Born in Odense in a Danish-Russian family.

Throughout her upbringing, Lilijana has always expressed herself through art.
First as a dancer at CityBallet (2003-2009), then as a scriptwriter in a drama series "Den Store Drøm" (2011), as well as a film director at Station Next with the short film "I Virkeligheden" (2014).

However, the love for paper and pencil has always made her heart beat where it really accelerated in 2015 when she attended high school. Throughout the intrigues and infautations of adolescence, as well as inner struggles about her own self-image, Lilijana has always managed to paint away her feelings.
Both to remember - but also to heal. It is this passion that has become ArtByLilijana.

ArtByLilijana's style is a mixture of the expressionist and symbolic artstyle as well as the cubist style and is characterized by her hard and sketchy lines, reflecting her indecisive and sensitive mind as well as explosion of colors expressing inner passion and longing. The motives vary from flora and fauna to Russian architecture and human figures, and can all be seen as a kind of life and mood diary, especially through her several self portraits.

All paintings are from the real life, as seen through the eyes of Lilijana – ArtByLilijana.

Enjoy !
 


(2018)